• Youtube'un En Büyük Coğrafya Kanalı

  • Türkiyenin En Büyük Coğrafya Kanalı

  • Coğrafya
   
Tyt

TYT COĞRAFYA BİLİM İNSANLARI KONU ANLATIM PDF 2023

COĞRAFYA BİLİMİNİN ÖNEMİ

- Coğrafya, insanların çevrelerindeki olayların sebeplerini ve sonuçlarını kavramalarını ve bu olayların yaşamlarına etkilerini öğrenmelerini sağlar.

- Coğrafya, doğal ve beşerî süreçlerin kendi içindeki işleyişleri ile birbirlerini nasıl etkilediklerini ve bu işleyişin zaman içerisindeki değişimini anlamasını sağlar.

- Coğrafya, insanın doğal kaynakların bir sınırı olduğunu anlamasını ve insanda tasarruf bilincinin oluşmasını sağlar.

- Coğrafya, ekonomi bilinci oluşturur.

- Doğal afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olunmasını sağlar.

- Coğrafya, fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda doğru kararlar verebilme konusunda insana yardımcı olur.

- Coğrafya bilgisine sahip olmak, toplumlar için çok önemlidir. Örneğin, Anadolu’nun coğafi konum avantajlarııiyi kullanan Tük milleti, bögede çk güçüdevletler kurmuşur.

COĞRAFYA BİLİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

İLK ÇAĞ""DA COĞRAFYA

İlk coğrafi düşünürler Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz Havzası’nda yaşmışı. İlk Çağ’da coğafya basit gözlemler ve tasvirler çevresinde şekillenmiştir. Avrupa’da Kilisenin baskısıyla bilim gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde bilim adına çalışmalara İslam dünyası öncülük etmiştir.

Batlamyus: Ptolemy olarak da bilinir. Coğrafyanın Kılavuzu eserini yazmıştır. Matematiksel coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir.

Strabon: Amasyalı Strabon olarak da anılır. Geographika adlı 17 ciltlik eseri yazmıştır.

Aristoteles: Doğal kaynaklar ile devletlerin gelişimi ilişkisine değinmiştir.

Tales: Dünya’nı şkli ve yapııile ilgili fikirler öe sümüşü.

Heredot: İnsan-çevre ilişkilerine değinmiştir.

Eratosthenes: Coğrafyanın isim babasıdır.

ORTA ÇAĞ""DA COĞRAFYA

Avrupa’da Kilisenin baskısıyla bilim gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde bilim adına çalışmalara İslam dünyası öncülük etmiştir.

Kaşgarlı Mahmut: : Divan-ı Lügat""t Türk  adlı eserinde Orta Asya""nın coğrafi özelliklerinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda eserde Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren harita vardır

El-Biruni Kanun el Maksudi

El-Harezmi Kitap Suret el Arz

İdrisi Kitab-ür-Rüşandi

İbn Batuta Seyahatname

İbn Haldun Mukaddime

YENİ ÇAĞ""DA COĞRAFYA

Avrupa’da yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle coğrafya alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Coğrafi Keşifler""in yapıldığı dönemdir.

Bartelmi Diyaz: Ümit Burnu""nu keşfetti.

Kristof Kolomb: Amerika’nı keşfini gerçekleştirdi.

Vasko Dö Gama: Hindistan’a deniz üzerinden ulaştı.

Katip Çelebi: Cihannüma eserini yazdı.

Evliya Çelebi: Seyahatname eserini yazdı.

Piri Reis: Kitab-ı Bahriye Akdeniz kıyılarını gösteren denizcilik kılavu-zu. Ceylan derisi üzerine çizilmiş haritasını yandaki resimde görebilirsiniz

YAKIN ÇAĞ""DA COĞRAFYA

- Modern coğrafyanın temelleri bu dönemde atılmıştır.

- Alman coğrafyacılar döneme öncülük etmiştir.

- Coğrafyanın metodolojisi bu dönemde oluşmuştur.

- Coğrafyanın konuları ve bölümleri şimdiki şeklini almıştır.

- Seyahatler bilimsel amaçlı yapılmaya başlanmıştır.

Alexander Von Humbolt: Fiziki coğrafyanın kurucusudur. Eseri: Cosmos

Karl Ritter: Beşerî coğrafyanın kurucusudur. Eseri: Erdkunde

Coğrafyanın Kodları Kitabı Çıktı

Copyright © 2024 cografyaninkodlari.com - Tüm hakları saklıdır. Desing by Yunus Hoca